TUNNISTA JA AVAA OMAT TUNNELUKKOSI

Oletko huomannut, että törmäät ihmissuhteissasi jatkuvasti samaan ongelmaan? Oletko aina YES-mies tai -nainen omien tarpeidesi kustannuksella? Mietitkö jälkeenpäin, että jossain tilanteessa olisi pitänyt toimia toisin? Näissä tilanteissa kyse voi olla tunnelukoista.

Reagointitapamme on opittu niin varhaisessa vaiheessa, että siitä on tullut automaattinen tapa toimia. Vaikka aikuisen järki sanoo, ettei kannattaisi tehdä niin ja olisi toinenkin tapa toimia, tunne ohjaa ja lukitsee siihen toimintatapaan, jonka on oppinut. Tunnelukot saavat meidät uhrautumaan läheisissä ihmissuhteissamme, koska haluamme välttää syyllisyyttä, alistumaan vaativien ihmisen kanssa, koska pelkäämme ikäviä seuraamuksia tai mukautumaan ryhmätilanteissa, jottemme jäisi ulkopuoliseksi.

Tunnelukko on lapsuudessa ja nuoruudessa opittu tapa reagoida, kokea, tuntea, ajatella ja käyttäytyä. Kun tunnelukko nykypäivänä aktivoituu, meissä virittyy lapsuutemme tunteita ja lukitumme tiedostamattamme toimimaan lapsuudessa opittujen selviytymismallien mukaisesti. Tunteemme eivät ole varsinainen ongelma, vaan se, miten ne pakottavat meidät toimimaan lapsuuden keinoin. Tunnelukot saavat meidät lapsenkaltaisesti välttelemään, antautumaan ja hyökkäämään kohtaamissamme tilanteissa. Nämä keinot ovat aikuisiällä haitallisia ja toimivat itseämme vastaan.

Tunnelukot syntyvät lapsuuden tyydyttämättömistä tarpeista. Vanhemmilla on iso rooli lapsen tarpeiden tyydyttäjänä. Turvallisuuden tunne on lapselle äärimmäisen tärkeä. Monissa tilanteissa se toteutuu, mutta voi olla tilanteita, ettei sen tarve tyydyty. Omaan tunne-elämään liittyviä asioita lähdetään usein selvittämään silloin, kun on kriisi tai vanhat selviytymiskeinot eivät enää riitä. Ihmisten on usein vaikea puhua siitä, miten omat vanhemmat ovat hoitaneet kasvatustyönsä. Usein ajatellaan, että he ovat tehneet parhaansa. Vanhemmat ovat kuitenkin usein aika taitamattomia. Vanhemmat eivät osaa olla aikuisia, vaan menevät itse herkästi lapsen tasolle. Vanhemmat eivät yleensä halua tahallaan vahingoittaa lastaan, vaan tekevät sen tietämättään ja taitamattomuuttaan. Usein näyttää käyvän niin, että vaikka vanhemmat tietää ja tiedostaakin asioita, silti he eivät aina osaa toimia aikuisen tavoin.

Tunnelukot saavat meidät vaatimaan itseltämme kohtuuttomasti hyviä suorituksia tai välttelemään haasteisiin tarttumista epäonnistumisten pelossa. Ne saavat meidät ponnistelemaan aina uusien tavoitteiden kanssa niin ettemme koskaan saavuta mielenrauhaa. Tunnelukkojemme vuoksi koemme syyllisyyttä virheistämme ja murehdimme menneitä. Niiden vuoksi koemme itsemme epäonnistuneiksi, huonoiksi, tyhmiksi, itsekkäiksi ja tunnemme häpeää ja arvottomuutta, vaikka siihen ei ole tarvetta.

Tunnelukkomme saavat meidät suhtautumaan elämään pessimistisesti, ne tuovat elämäämme huolia ja pelkoja, jotka eivät pohjaudu todelliseen vaaraan. Ne tekevät meidät mustasukkaisiksi, omistushaluisiksi tai epäluuloisiksi ihmissuhteissamme. Tunnelukot saavat meidät kontrolloimaan itseämme ja ympäristöämme, jottei mitään pahaa pääsisi tapahtumaan. Ne saavat meidät kätkemään todelliset tunteemme ja välttelemään ongelmista puhumista niin kotona puolison kuin töissä esimiehen kanssa. Niiden vuoksi väheksymme itseämme ja omia saavutuksiamme ja vertaamme itseämme jatkuvasti toisiin.

Tunnelukot saavat meidät kohtelemaan toisia ihmisiä huonosti, jolloin suhtaudumme heihin vaativasti ja kriittisesti, syyllistämme, manipuloimme tai väheksymme heitä. Tunnelukkojemme vuoksi ajaudumme riippuvuuksiin ja kärsimme haitallisten elämäntapojen seurauksista.

Tunnelukossa olemme lapsen tunteiden vallassa

Kun olemme tunnelukon vallassa, silloin olemme lapsen tunteiden vallassa. Hylkäämisen tunnelukko on yksi yleisimmistä ja hankalimmista. Hylätyksi tulemisen pelko on myös hyvin inhimillinen ja herättää voimakkaasti tunteen lapsesta, joka tavalla tai toisella on joutunut kokemaan hylkäämistä.

Ollessasi hylkäämisen tunnelukon vallassa, voi olla, että valitset aina uudelleen kaltoin kohtelevan tai tunnekylmän tai jopa varatun kumppanin. Jos olet ollut onnekas ja olet tavannut mukavan ja rakastavan kumppanin, mutta tunnelukko aktivoituu ja saatat alkaa sabotoimaan suhdetta. Hylätyksi tulemisen pelko ei välttämättä näy yksistään parisuhteessa vaan voi olla, että olet mustasukkainen myös ystävistä tai työkavereista. Voit olla vihainen sisaruksille ja vanhemmille, vaikka et oikein tavoita miksi.

Koet helposti marttyyrimaisia tunteita ja koet tulevasi sivuutetuksi ja sinusta voi usein tuntua, että olet vähempiarvoinen esimiehen silmissä kuin työkaverisi. Mikään vakuuttelu ei saa sinua uskomaan, että kaikki on hyvin. Koet kalvavaa pelkoa yksin jäämisestä ja toisaalta voit kohdella kumppania ylimielisesti ja halveksivasti peittääksesi pelkosi.

Uhriasenne kertoo aina jonkinlaisesta vaille jäämisestä, jota on usein vaikea itsekään ymmärtää tai tiedostaa. Lapsi on jäänyt jossain vaiheessa vaille jotain, mitä lapsi tarvitsee kasvaakseen vakaaksi aikuiseksi tai hän on kokenut jonkinlaista hylkäämistä tavalla taikka toisella.

Hankalinta on kuitenkin, että et useinkaan ole tullut ajatelleeksi, että pelko ja epätoivo ovat vain sinun pääsi sisällä ja se aiheuttaa sinulle jatkuvaa kärsimystä elämässä. Onneksi tunnelukko voi avautua, jonka jälkeen elämä näyttäytyy valoisampana ja lempeämpänä.

Kuinka käsitellä tunnelukkoja?

Tunnelukkojen avaaminen on mahdollista ainoastaan tunnistamalla ne ja alkamalla tutkia niiden vaikutuksia omassa elämässään. Useimpien tunnelukkojen avautumisessa on tärkeää alussa ymmärtää ainakin jollain tasolla, miten ja miksi lukko on syntynyt.

Kuitenkaan synty syyhyn ei pidä jäädä liikaa kiinni. Muuten vain vahvistat lukon otetta sinussa. Eteenpäin pyrkiminen on olennaista, mutta kaikki tapahtuu ajallaan. Aluksi on vain siedettävä sitä epämukavaa tunnetta, joka syntyy ymmärryksestä lukon syntymiseen. Kun tarkkailet itseäsi ja otat ikään kuin tutkijan asenteen omiin vaikeuksiisi, alat päästä vähitellen niskan päälle suhteessa lukkoihisi. Tunnelukkojen avaamisessa usein alussa on kysymys miksi, mutta mitä nopeammin etenet kysymykseen, miten tästä eteenpäin, sitä nopeammin tunnelukon valta hellittää.

Tunnelukko on kehon jännittynyt tila. On äärimmäisen tärkeää tiedostaa mistä tunnelukko on tullut, mikä sen ns. triggeröi ja kuinka sen kanssa voi elää, jos siitä ei pääse täysin eroon. On hyvä kysy itseltänsä seuraavat kysymykset:

 • Mikä tai kuka herättää tämän tunteen minussa?
 • Miltä tämä tunne tuntuu minussa?
 • Miten tunne vaikuttaa ajatuksiini, käytökseeni, tekoihini tai olemukseeni?
 • Millä keinoilla voin ennaltaehkäistä tunteen syntymistä?

Tunnelukot vaativat paljon itsepohdiskelua ja oman mielen lukemista, johon yllämainitut kysymykset ovat oivallisia. Kun on tunnistanut omat lukkonsa, on seuraava askel oivaltaa, miksi ja missä tilanteissa ne ovat syntyneet. Silloin ymmärtää, että ne olivat lapsen selviytymiskeinoja vaikeissa tilanteissa. Tämä antaa mahdollisuuden tuntea myötätuntoa itseä ja omia kokemuksia kohtaan. Silloin voi päästää irti lapsen keinoista ja ottaa käyttöön aikuisten keinoja.

Lapsi reagoi vaikeaan tilanteeseen joko pakenemalla eli välttämällä, antautumalla tai hyökkäämällä. Kun aikuisena toimimme tämän ”sisäisen lapsen” ohjaamina, vie se meitä kauemmas siitä, mitä oikeasti haluamme ja olemme. Ongelmia välttelemällä en voi saada mitä tarvitsen, antautuminen on passiivista ja usein tarvitaan aktiivisuutta. Hyökkääminen taas saa aikaan sen, että muut eivät halua antaa sitä, mitä haluan, joten sekään ei ole hyvä keino.

Aikuisen pitää kohdata vaikeatkin tilanteet, toimia aktiivisesti ja maltillisesti. Mutta riittääkö tiedostaminen, jos lukko tuntuu kuin osalta omaa persoonaa? Ei se riitä! Pinttyneistä tavoista on vaikea luopua; ne ovat kuin haitallinen mekanismi aivoissa. Edessä on pitkä tie. Avainasemassa on tunnelukkojen ymmärtäminen ja myötätunnon tunteminen itseä kohtaan. Sitä kautta voi muuttaa omaa sisäistä puhettaan.

Tunnelukkojen työstäminen

Tunnelukot eivät synny tyhjästä tai tyhmyydestä. Niille on syynsä. On tärkeää tutkia, miten tämä lukko on saanut sinut toimimaan. Mitä se saa sinut tekemään ja mitä se saa sinut välttämään? Tutki tätä mahdollisimman käytännössä. On tärkeää havaita miltä mallin mukaan toimiminen tuntuu, ennen ja jälkeen. Kivuliain kohta lienee se, kun tietää, että toimii itseään vastaan, mutta ei ole vielä voimia/rohkeutta toimia toisin. Esimerkiksi oman läheisriippuvuuden katsominen käytännössä ole kivaa, mutta se on välttämätöntä nähdä:

“Ahaa, tuossa kohtaa olen hiljaa, vaikka haluaisin sanoa jotakin. Tuossa kohtaa sopeudun, vaikka se tuntuu väärältä. Ahaa, tuossa kohtaa kökin kotona, jotta voin ”vahtia” ettei toinen tee mitään mikä satuttaisi minua.”

Mitä tämä tilanne pyytää sinua opettelemaan?

Kun tunnistaa itselleen tuhoisan mallin ja näkee sen toimintaa käytännössä, niin on aika avautua kysymään, mitä nyt on hyvä alkaa opettelemaan. Paino sanalla OPETELLA, sillä se todella on aluksi opettelua ja harjoittelua. Et vaatisi itseäsi osaamaan kiinaakaan viikossa, joten armollisuutta vaaditaan näiden uusien tapojen opettelun suhteen. Voi olla, että on hyvä opetella lepäämään, luottamaan itseensä, vetämään rajoja, ottamaan omaa aikaa, sanomaan ei, pyytämään tukea tai mennä kohti ihmisiä.

Mitä sinun on opeteltava?

 • On opeteltava olemaan yksin, jotta voit nähdä mitä olet, kun en yritä olla ketään muuta varten.
 • On opeteltava lepäämään ja luottamaan elämään.
 • On opeteltava sitä, että ei voi, eikä tarvitse tietää elämää pidemmälle.
 • On opeteltava kärsivällisyyttä.
 • On opeteltava rehellistä itseilmaisua, silläkin uhalla, että toinen ei sitä hyväksy.
 • On opelteltava omien puolien pitämistä.
 • On opeteltava hyväksymään, että asiat tapahtuu silloin, kun ne tapahtuu ja useimmiten niiden ajoitus on toinen mitä haluaisin.

Sitoudu prosessiin itsesi vuoksi

Sitoutuminen tarkoittaa sitä, että vaikka tie ei olisi helppo, aiot kulkea sen läpi. Sitoutuminen on vastuunottoa. Sitoudu rakastavasti ja lempeästi. Uuuden mallin oppimisen prosessi kysyy useimmiten sen kuuluisan 10 000 x toistoa. Jokainen toisto tekee tästä kaikesta luontevampaa ja helpompaa.

Sitoutuminen kysyy suostumista siihen, että haluaa olla itselleen totta. Se kysyy pikaratkaisujen ja hetken helpotuksien jättämistä sivuun, ainakin valta-osan ajasta. Sitoutuminen on kieltäytymistä käyttää vanhoja keinoja, jotka eivät palvele sinua ja hyvinvointiasi.

Sitoutuminen ei ole jäykkää tai ehdotonta. Aito sitoutuminen lähtee vapaudesta valita. Sitoutuminen ei rankaise ”erheistä” vaan näkee ne mahdollisuuksina oppia, mahdollisuutena määrittää omaa kurssia uudelleen. Aito sitoutuminen lähtee aina itsestä ja voi olla lähes varma, että siihen ei 100% ajasta pysty. Se on usein suurin harjoitus, että suostuu siihen, että tulee kompuroimaan, mutta siitä huolimatta tekee parhaansa ja korjaa kurssia tarpeen mukaan.

Mitä tarvitset tueksesi?

Jokainen tarvitsee tällaisiin prosesseihin tuekseen terveitä selviytymiskeinoja ja voimavaroja. Niitä voivat olla mm. kirjoittaminen, liikunta, puhuminen ja luonnossa oleminen.

Yksin ei tarvitse eikä luultavasti voikkaan jaksaa. Kenelle voit jakaa ajatuksiasi ilman pelkoa, että tulet tuomituksi? Kenelle voit jakaa tuntemuksiasi niin, että saat todella tulla kuulluksi?

Anna aikaa ja pysy itsellesi rehellisenä

Tarvitsemme muutokseen aikaa usein enemmän kuin olisimme itsellemme valmiita antamaan. Tämä prosessi kysyy vuorotellen molempia: omaa osallistumista ja irtipäästöä. Vuorotellen, eri hetkissä sen löytämistä, että onko kysymyksesi nyt: Mitä voin tehdä vai Mille voin nyt antautua? Muutos ei tapahdu itsestään, mutta se ei myöskään tapahdu puskemalla. Tee se minkä voit, inhimillisesti ja päästä irti. Anna itsellesi tilaa ja aikaa.

Ajan, toistojen ja korjaavien kokemuksien myötä tulet huomaamaan, että lukko ei enää hallitsekaan sinua. On viisautta ja todellista vahvuutta tunnistaa heikkoutensa ja opetella elämään niiden kanssa sovussa, ei niille alistuen. Elämään tulee tilaa, tervettä itsekunnioitusta ja myötätuntoa, mutta valmista ja täydellistä sinusta ei koskaan tule. Eikä tarvitse tullakaan, olemmehan ”vain” ihmisiä. Tärkeintä on, että opit rakastamaan itseäsi sellaisena kuin olet ja löydät sieluusi rauhan!

BE YOU! | ABOVE INSPIRATION

TUNNISTA TUNNELUKKOSI

Tunnelukkojen avaaminen lähtee siitä, että tunnistaa ne.

Alistuminen

Sinusta tuntuu, että pitää olla mieliksi läheisille, jopa ventovieraille. Vältät konflikteja ja myönnyt, vaikka et haluaisi. Et ilmaise omia tarpeitasi, annat muiden päättää ja piilotat tunteesi, varsinkin vihan. Patoutunut viha purkautuu passiivisesti, esimerkiksi juoruiluna ja viivästelynä.

Emotionaalinen estyneisyys

Sinun on vaikea ilmaista tunteitasi, varsinkin välittämistä. Kontrolloit itseäsi. Todennäköisesti sisälläsi on paljon tukahdutettuja tunteita, kuten vihaa. Pelkäät että se purkautuu hallitsemattomasti.

Epäonnistuminen

Uskot, että sinut on tuomittu epäonnistumaan. Siksi välttelet haasteita varsinkin uralla. Vertailet itseäsi muihin ja näet vain epäonnistumiset ja huonommuuden. Et arvosta omia saavutuksiasi, vaan vaadit itseltäsi virheettömyyttä.

Hylkääminen

Menetyksen pelko ohjaa elämääsi. Uskot, että läheisesi kuolevat tai jättävät sinut ja se voi saada sinut takertumaan heihin. Siksi voit olla mustasukkainen ja kontrolloiva. Tavallisetkin erotilanteet ahdistavat. Tulkitset herkästi, että toinen on aikeissa erota. Saatat uhkailla erolla testataksesi toista.

Hyväksynnän haku

Haluat olla pidetty ja siksi yrität miellyttää muita, vaikka et pitäisi heistä. Teet sitä, mitä luulet muiden odottavan sinulta ja mukaudut muiden tahtoon. Saatat hankkia menestystä ja statusta, jotta sinua arvostettaisiin. Sinun on vaikea arvostaa itseäsi: muiden arvostus on sinulle peili.

Kaltoin kohtelu

Ihmiset ovat sinulle uhka: pelkäät että sinua käytetään hyväksi, haavoitetaan tai huijataan. Sinun on vaikea luottaa muihin. Epäilet että läheisetkin pettävät sinua. Et päästä ketään helposti lähellesi ja testaat ihmisiä. Kuitenkin saatat viehättyä juuri hyväksikäyttäjistä.

Kietoutuneisuus

Voit olla niin kietoutunut vanhempiisi tai kumppaniisi, että et tunne itseäsi ja omia mielipiteitäsi. Saatat kokea, ettei sinulla ole omaa elämää; et edes tiedä mitä haluat. Et ole itsenäistynyt vanhemmistasi

Oikeutus

Omat tarpeesi ylittävät kaiken. Haluat, että kaikki sujuu sinun mielesi mukaan, etkä tee kompromisseja. Et siedä vastustusta. Saatat rikkoa lakia, vaikka hurjastella tai huijata verotuksessa, sillä koet että sinulla on siihen oikeus.

Pessimistisyys

Olet murehtija, joka pelkää etukäteen kaikkia mahdollisia murheita. Kun asiat ovat hyvin, se tuntuu väliaikaiselta. Huomiosi kiinnittyy kielteisiin seikkoihin. Pelkäät virheitä.

Rankaisevuus

Olet ankara itsellesi ja näet vain virheesi ja puutteesi. Et salli itsellesi heikkoutta. Voit olla rankaiseva myös läheisillesi, kuten lapsillesi.

Riippuvuus

Tarvitset muita kannattelemaan itseäsi, et luota itseesi. Siksi olet riippuvainen läheisistäsi, kuten vanhemmistasi. Päätösten tekeminen on sinulle vaikeaa ja muutat mieltäsi usein. Välttelet vastuuta, sillä vastuu ahdistaa sinua.

Riittämätön itsekontrolli

Olet impulsiivinen etkä jaksa keskittyä pitkään mihinkään, niinpä asiat jäävät usein kesken. Sinun on vaikea hallita halujasi ja tunteitasi. Et mieti seurauksia ja siksi joudut konfliktiin auktoriteettien kanssa. Voit ilmaista vihasi raivokohtauksina.

Suojattomuus

Tunnet itsesi turvattomaksi. Siksi huolehdit ja murehdit esimerkiksi terveyttäsi ja vaaroja. Pelokkuuden vuoksi et osaa nauttia arjesta. Saatat saada ahdistuskohtauksia. Välttelet riskejä, kuten investointeja ja jopa matkustamista. Muutoksen pelossa pitäydyt vanhassa tutussa. Pelot rajoittavat elämääsi.

Tunnevaje

Uskot että kukaan ei rakasta ja ymmärrä sinua, kuten haluaisit. Välttelet ehkä rakkaussuhteita tai rakastut kylmään, pidättyvään ihmiseen tai ihmiseen, joka ei ole saatavilla. Odotat että rakastettusi lukee ajatuksesi, vaikka et ilmaise niitä.

Uhrautuminen

Uhraat omat tarpeesi toisten tarpeille, muuten koet syyllisyyttä. Olet vastuunkantaja. Kuuntelet muiden ongelmia mutta et puhu omistasi.

Ulkopuolisuus

Välttelet sosiaalisia tilanteita koska tunnet itsesi ulkopuoliseksi. Kuitenkin kaipaat osallisuutta. Tunnet itsesi ehkä erilaiseksi, etkä tiedä mitä sanoisit. Jännität esiintymistä.

Vaativuus

Olet vaativa itseäsi kohtaan. Tuntuu ettei mikään riitä. Saat stressiä ja unettomuutta, kenties verenpainetta tai vatsahaavan koska ponnistelet niin paljon. Rentoutuminen on vaikeaa samoin kuin elämästä nauttiminen. Elämä on suorittamista. Silti saavutuksista jää vain tyhjä olo. Olet usein ärtynyt ja lyöt laimin ystäviä ja läheisiä.

Vajavuus

Koet itsesi arvottomaksi. Puhut itsestäsi ehkä vähättelevästi ja olet kriittinen itseäsi kohtaan aivan kuin häpeäisit itseäsi. Et paljasta tarvitsevuuttasi. Koet muiden sanat usein kritiikkinä. Saatat itse olla kriittinen ja vähättelevä muita kohtaan, sillä pohjimmiltasi hyökkäät silloin omaa vajavuuttasi vastaan.

Lue lisää tunnelukoista

Lue tästä http://www.tunnelukkosi.fi/ lisää tunnelukoista.

Tee tästä http://www.tunnelukkosi.fi/testi.php tunnelukkotesti

Ho’oponopono

Ho’oponopono on muinainen havaijilainen menetelmä, jonka avulla puhdistetaan tiedostamattomia rajoitteita meidän sisimmästämme. Tämän menetelmän mukaan kaikki meidän ongelmamme ovat menneiden muistojen uudelleen elämistä ja näistä muistoista on mahdollista vapautua, jolloin voimme elää ns. ”nollatilassa”, jossa ei ole mitään rajoitteita ja kaikki on mahdollista. Tämä menetelmä puhdistaa siis omia energioitamme, niin että voimme vapautua mielemme kahleilta ja alkaa elää vahvemmin unelmiamme todeksi uudistuneesta olotilasta ja energioista käsin.

Usein oma alitajuntamme saattaa estää meitä saavuttamasta unelmiamme, sillä voimme tiedostamattakin asettaa itsellemme rajoitteita. Nämä rajoitteet voivat olla peräisin menneisyydestämme; ehkäpä esimerkiksi vanhemmiltamme tai yhteiskunnan vaikutuksista. Nämä uskomukset meissä itsessämme voi vaikuttaa elämäämme monin eri tavoin, sillä toimimme ja ajattelemme niiden pohjalta. Usein emme ole myöskään tietoisia näistä omista uskomuksistamme, jolloin voimme helposti jatkaa näissä kaavoissa elämistä, koska emme osaa vapauttaa itseämme niiltä.

Voit saavuttaa paljon helpommin omat unelmasi, kun puhdistat esimerkiksi H’oponopono -menetelmän avulla alitajuntaasi. Menetelmää on hyvä käyttää vaikkapa päivittäin ja voit hyvin käyttää sitä niinkin, että teet samalla jotain muuta. Toista näitä sanoja vaikkapa tehdessäsi töitä tai kotiaskareitasi. Näin voit huomata että alat huomaamattasikin toistaa näitä sanoja mielessäsi ja puhdistaa omaa itseäsi.

Menetelmä on hyvin yksinkertainen; toista seuraavia sanoja esimerkiksi hiljaa mielessäsi tai ääneen (voit toistaa tätä ja pitää mielessäsi jotain tiettyä aihetta johon toivot että tämä vaikuttaa, mutta tämä ei ole välttämätöntä). Riittää vain kun toistat:

Olen pahoillani!
Anna anteeksi!
Kiitos!
Rakastan sinua!

Anna menetelmän puhdistaa sinua ja huomaa miten elämä alkaa kirkastua sen jälkeen. Ehkäpä ongelmat poistuvat tai saat ideoita tilanteesi parantamiseksi, seuraa niitä rohkeasti.

”Usko minua, elämän kruunu ei ole onnellisuus, vaan uskallus ja mahdollisuus olla tosi.” -Martin Buber


Follow Your Heart… Your Brain Is Stupid | Fearless Soul