STRESSINHALLINTA, RENTOUTUMINEN JA PALAUTUMINEN

Meillä ihmisillä on taipumus murehtia menneitä ja olla huolissaan tulevasta sen sijaan, että eläisimme pelkästään tätä hetkeä. Samoin olemme taipuvaisia tulkitsemaan asioita aina samalla tavalla. Jokainen ihminen kohtaa stressaavia tilanteita ja pelkästään tavallinen arkikin voi aiheuttaa stressiä. Stressin syitä voi kuitenkin oppia hahmottamaan ja tekemään tietoisia valintoja ajankäytön suhteen. Lisäksi on hyvä oppia päästämään irti stressaavasta asenteesta ja stressiä aiheuttavista ajatusmalleista.

Negatiivisten ajatusten ja stressioireiden tunnistaminen riittävän ajoissa mahdollistaa asioihin puuttumisen ennen kuin paine kasvaa liian suureksi.  Oppiakseen huomaamaan kerääntyvän stressin, ihmisen tulee opetella hiljentymään ja kuuntelemaan itseään. Stressinhallinnassa, rentoutumisessa ja palautumisessa hyväksi havaittuja keinoja ovat muun muassa meditaatio, rukoilu, rentoutumisharjoitukset, mindfulness ja musiikin kuuntelu.

Avaa klikkaamalla mieleisesi aihe:

”Pysähdy, olet jo perillä!” -Tommy Hellsten