MIELEN PERUSTEET

Ihminen on tekevä, tunteva, ajatteleva ja merkitystä etsivä olento. Näiden neljän olemuspuolen tasapaino on ihmisen hyvinvoinnin kannalta olennaista. Ihmisen kokonaisvaltaisen elämänhallinnan toteuttaminen vaatii huolen pitämistä fyysisestä, emotionaalisesta, psyykkisestä ja henkisestä puolesta.

Mielen hyvinvoinnin kannalta tärkeää olisi pohtia, millaisia asioita itse kunkin hyvään elämään kuuluu ja miten edistää ja hyödyntää omia henkisiä voimavarojaan. Ne vaikuttavat paljon siihen millaiseksi kokee itsensä ja elämänsä.

Valitse klikkaamalla mieleisesi aihe:

”Tärkein matkamme on matka itseemme.”

–Pentti Sydänmaanlakka