Henkinen hyvinvointi on kokemusta omasta turvallisuudesta, tärkeydestä ja elämän mielekkyydestä sekä kyvystä kohdata vastoinkäymisiä ja selviytyä niistä. Mielen hyvinvointia edistävät muun muassa fyysinen terveys, terveellinen ravinto, säännöllinen liikunta, riittävä lepo, hyvät ihmissuhteet ja merkityksellinen työ. Lisäksi on hyvä muistaa nauttia elämästä ja joutenolosta kaiken kiireen keskellä.

On tärkeää ymmärtää se että uskomukset ja ajatukset ovat henkisen hyvinvoinnin perusta ja kasvupohja. Negatiiviset ja vääristyneet uskomukset ja ajatusmallit, jotka kumpuavat egostamme, aiheuttavat elämäämme muun muassa vihamielisyyttä, kateutta, himoa, laiskuutta, ahneutta, valhetta, häpeää, pelkoa, ahdistusta ja masennusta. Kun taas sielustamme heijastuvat positiiviset uskomukset ja ajatusmallit tuovat elämäämme lempeyttä, totuudellisuutta, nöyryyttä, halua palvella, armoa, pitkämielisyyttä, iloa, kiitollisuutta ja rakkautta.

“Your beliefs become your thoughts, Your thoughts become your words, Your words become your actions, Your actions become your habits, Your habits become your values, Your values become your destiny.”

– Mahatma Gandhi 


Avaa alta mieleisesi aihealue KLIKKAAMALLA ”>> merkin kohdalta!


Mielen perusteet

Mielen vastavoimat elämässä

Stressinhallinta, rentoutuminen ja palautuminen

Työkaluja mielen hyvinvoinnin edistämiseen

Näin valmennat itseäsi

Be Careful What You Speak Into Your Life | Motivational Speech